Michiel de Groote

Wie is Michiel de Groote

Michiel is inmiddels meer dan zeventien jaar werkzaam als jurist, advocaat en docent. Hij heeft voor verschillende overheden gewerkt en ook nog ruim een jaar als kanton- en handelsrechter in opleiding.

Als advocaat is hij is opgeleid bij een van de grote advocatenkantoren, waar hij na zijn studies rechten en bestuurskunde is gaan werken. Voor hij een eigen kantoor startte, werkte hij als advocaat in Rotterdam.

Door de jaren heen heeft Michiel gewerkt voor overheden, kleine en grote ondernemingen en sporadisch ook voor particulieren. Hij is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Hij publiceerde eerder in verschillende vakbladen en sinds kort heeft hij een aparte website, www.michieldegroote.nl waarop hij blogt over actuele rechtspraak.

Wat betreft de inschatting van de kosten en de kansen in een zaak probeert Michiel altijd zo helder mogelijk te zijn. Liever geen verrassingen. Zit er iets in een zaak, dan haalt hij er ook echt uit wat erin zit. Klanten zijn doorgaans heel tevreden over de werkwijze, de communicatie en de resultaten.

Een passie heeft Michiel voor het rechtsgebied van de overheidsaansprakelijkheid. Hiermee wordt bedoeld: alle verschillende vormen van aansprakelijkheid van gemeenten, provincies, waterschappen en de Staat. Deze interesse is er al vanaf zijn studie.

Dit rechtsgebied raakt zowel het burgerlijke recht als het bestuursrecht. Er komen dan ook procedures voor bij de bestuursrechter en bij de burgerlijke rechter. Door de jaren heen heeft Michiel zich ook steeds meer het waterrecht eigen gemaakt. Als specialist overheidsaansprakelijkheid en waterrecht is Michiel in de zomer van 2018 een eigen kantoor gestart.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Michiel deze rechtsgebieden geregistreerd: ‘Omgevingsrecht’ en ‘Verbintenissenrecht’. Deze registratie verplicht hem om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Michiel de Groote
De Groote Advocatuur logo

Wat doet De Groote Advocatuur?

De Groote Advocatuur biedt een oplossing voor een juridisch probleem. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Van een kort advies (schriftelijk of zelfs mondeling) tot het voeren van onderhandelingen of tot het starten van een rechtszaak.

De aanpak wordt van tevoren goed doorgesproken. Afhankelijk van het verloop van een zaak kan de aanpak als vanzelfsprekend nog worden veranderd. De Groote Advocatuur is een zogenaamd nichekantoor, een specialistisch kantoor. Michiel behandelt voornamelijk zaken over publiek en privaatrechtelijk overheidsrecht. De focus ligt daarbij op aansprakelijkheidsrecht alsook waterschapsrecht.

Buiten aansprakelijkheidskwesties heeft Michiel door zijn brede ervaring ook kennis van het algemeen bestuursrecht, handhaving, waterschapsrecht, overheidsprivaatrechtrecht en algemeen verbintenissenrecht. Het kan voorkomen dat Michiel doorverwijst naar iemand anders, bijvoorbeeld omdat die persoon een bijzondere expertise heeft die beter aansluit op het probleem.

Ook werkt Michiel soms samen met andere professionals. Dat hoeven trouwens niet altijd advocaten te zijn. Op die manier kan er in voorkomende gevallen een beter resultaat voor de klant worden gehaald. En daar gaat het om.

WAT DOET DE GROOTE ADVOCATUUR NIET?

Het is niet alleen goed om duidelijk te zijn over wat het kantoor wel kan doen, maar ook over wat het kantoor niet kan doen.

Binnen het rechtsgebied overheidsaansprakelijkheid behandelt Michiel geen planschadezaken. Dat kunnen anderen vaak goedkoper en net zo goed als advocaten.

Zaken die gaan over andere onderwerpen dan algemeen bestuursrecht, handhaving, waterschapsrecht, overheidsprivaatrechtrecht of aansprakelijkheid zal De Groote Advocatuur in principe ook niet innemen.

Verder beschikt De Groote Advocatuur niet over een inschrijving bij de Raad voor de Rechtsbijstand, zodat er niet op basis van een toevoeging wordt gewerkt.

De Groote Advocatuur heeft geen stichting derdengelden ter beschikking en kan dus geen derdengelden ontvangen.

WAT ZIJN DE KOSTEN

De Groote Advocatuur werkt op basis van een vast uurtarief. Eventuele afspraken op maat zijn in uitzonderlijke gevallen bespreekbaar.
Het kantoor rekent naast de verplichte BTW geen extra kosten.

De Groote Advocatuur is maatschappelijk betrokken en laat dat zien door elk jaar 10% van de winst aan een goed doel te schenken. Het gekozen doel is de Stichting Opes, die via (ondersteuning van) kleinschalige projecten probeert iets te doen aan armoedebestrijding in Nederland.

ContactGegevens

Bezoekadres P. Avontuurstraat 9
Bezoekadres 4818TD - Breda
Telefoon 06-48332906 & 06-28501030
Fax : 076-7998015